ม.แม่โจ้ ประกาศเชิดชูเกียรตินักวิจัยสร้างชื่อระดับชาติและนานาชาติ

ปรับปรุงข้อมูล : 7/11/2562 15:24:13     ที่มา : ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 193

กลุ่มข่าวสาร :

นักวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ คว้ารางวัลในการแสดงและประกวดผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติหลายรายการ  มหาวิทยาลัยเตรียมจัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อเชิดชูเกียรติ ในวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562   ณ ห้องสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย

ในช่วงเดือนกันยายน – ตุลาคม ที่ผ่านมา นักวิจัยของมหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมแสดงและประกวดผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติ  และระดับนานาชาติ จำนวน 3 ผลงาน  โดยทีมงานนักวิจัยสามารถคว้ารางวัลมาได้ถึง 6 รางวัล  ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ผลงานดังกล่าว มีดังนี้

 

  • รางวัลจาก งาน 5th Southest Asian Agricultural Engineering Student Chapter Annual Regional Convention 2019 เมื่อวันที่ 22-25 กันยายน 2562 ณ Politeknik Kota Bharu, ประเทศมาเลเซีย

ผลงาน “Microencapsulate Tablets of Thai Herb extracts for maternal breastfeeding (เทคโนโลยีการห่อหุ้มสารสำคัญในสมุนไพรไทยสกัดอัดเม็ดระดับไมโครเมตรสำหรับมารดาให้นมบุตร)” โดย ผศ.ดร.กาญจนา  นาคประสม คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับ นายสิปปกร  สวัสดิ์สุขโข และ นายอาทิตย์  ดุเจโต๊ะ นศ.ระดับปริญญาโท คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร  ได้รับ 4 รางวัล ได้แก่

1) รางวัลเหรียญทอง (Gold Metal) (AE Competition 2: Pertandingan Produk Inovasi)

2) รางวัล Gold Award (Category: Agricultural and Food Product Innovation)

3) รางวัล Special Award (Category: The Most Commercial Award)

4) รางวัล First Runner Up (Competition: Agricultural and Food Product Innovation) 

 

  • รางวัลจาก งาน “ประชุมวิชาการ สวก.2562 Beyond Disruptive Technology จุดเปลี่ยนอนาคตไทย ด้วยงานวิจัยเกษตร” จัดโดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 8-9 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ จำนวน 2 รางวัล ได้แก่

  รางวัลผลงานวิชาการดีเด่น จากผลงาน “การพัฒนาเทคโนโลยีดักจับและควบคุมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากอุตสาหกรรมผลิตเอทานอลเพื่อใช้เพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลิน่าด้วยระบบฟาร์มสาหร่ายอัจฉริยะ” โดย รศ.ดร.สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ, ผศ.ดร.ชนวัฒน์  นิทัศน์วิจิตร, รศ.ดร.จตุรภัทร วาฤทธิ์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร และ ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.จงกล  พรมยะ  คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

รางวัลนักวิจัยดีเด่น สวก. ประจำปี 2562 ได้แก่ ผศ.ดร.ชุติมา คงจรูญ คณะวิทยาศาสตร์ จากผลงาน การพัฒนานวัตกรรมใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับคุณภาพลำไยในเชิงพาณิชย์ “การผลิตชาลำไยสดด้วยเทคนิคทางศิลปวิทยาการอาหารระดับโมเลกุล”

 

จากผลงานดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของนักวิจัยที่มุ่งมั่น ทุ่มเท สร้างสรรค์ผลงานจนเป็นที่ยอมในระดับชาติและนานาชาติ  ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก  ทางสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้  เตรียมจัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้แก่นักวิจัยและทีมงาน สร้างขวัญ กำลังใจ ในการสร้างสรรค์ผลงานดีๆ ต่อไป

 

 

ข่าวล่าสุด