ผู้ดูแลระบบ  หน้าแรก ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Facebook : Maejo University Line : @Maejouniversity Tel. 0 5387 3016

มหาวิทยาลัยแม่โจ้  จัดพิธีดำหัวผู้อาวุโส และอธิการบดี ประจำปี 2564  ร่วมสืบสานประเพณี ปีใหม่เมือง  ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน  2564  ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

พิธีดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโสของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมอบหมายให้ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินกิจกรรม  เพื่อเป็นการร่วมขอขมา  คารวะผู้อาวุโส และเป็นการสืบสานประเพณีปีใหม่เมืองของชาวล้านนา หรือประเพณีปีใหม่ไทยช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อำนวย  ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานอวยพรปีใหม่, รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้แทนกล่าวขอขมาและขอพร จากนั้นคณะผู้บริหาร นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ และผู้แทน ร่วมประเคนของดำหัวผู้อาวุโสพร้อมกัน ทั้งนี้ มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์อาวุโส และศิษย์เก่าอาวุโส  ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 09.09 น. อธิการบดีพร้อมด้วยผู้บริหาร กรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ จะร่วมพิธีสักการะสรงน้ำดำหัวเจ้าแม่โจ้-เจ้าพ่อโจ้  จากนั้น เวลา 09.30 น. เริ่มลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน ณ ประตูวิเวก (จุดที่ 1) และจะเริ่มขบวนแห่เวลา 10.00 น. นำขบวนโดยอธิการบดี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ตามด้วยขบวนของแต่ละคณะ/สำนัก โดยขบวนจะเริ่มจากประตูวิเวก ไปตามถนนด้านหลังมหาวิทยาลัย เคลื่อนไป ณ พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  เพื่อประกอบพิธีดำหัวต่อไป

ขอเชิญชวนชาวแม่โจ้ ทั้งบุคลากร คณาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน  2564  ตั้งแต่เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมศิปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทร. 0 5387 3302

ปรับปรุงข้อมูล : 5/4/2564 15:38:54     ที่มา : ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 123

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

ม.แม่โจ้ จัด Big Cleaning Day MAEJO Green Heart Smart University รวมพลังฆ่าเชื้อโควิด-19 ให้แม่โจ้ทุกพื้นที่ปลอดภัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดกิจกรรม “แม่โจ้พัฒนามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว” Big Cleaning Day MAEJO Green Heart Smart University ทุกพื้นที่ ร่วมสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย เตรียมรับเปิดเทอมหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในจังหวัดเชียงใหม่เริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ผู้สัมผัสเชื้อมีจำนวนลดน้อยลง จนสามารถปิดโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา  ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับชุมชน  ผู้ปกครอง นักศึกษา และบุคลากร รวมถึงเตรียมความพร้อมสำหรับเปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2564  มหาวิทยาลัยได้เตรียมทำความสะอาดศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ และพื้นที่มหาวิทยาลัยเพื่อความปลอดภัยของทุกคน ดังนี้วันที่ 14 พฤษภาคม  2564 ทำการฉีดพ่นซิลเวอร์นาโนฆ่าเชื้อบริเวณอาคารใกล้เคียงโรงพยาบาลสนาม ได้แก่ ตึกจุฬาภรณ์, ตึกยรรยง สิทธิชัย, ตึกคณะสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อรองรับการเข้าปฏิบัติงานของบุคลากร โดย ทีมงานคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีวันที่ 17,19 พฤษภาคม 2564 ทำการฉีดพ่นซิลเวอร์นาโนฆ่าเชื้อในศูนย์กีฬาฯ ห้องประชุม Zone A พื้นที่ 4,000 ตร.ม., Zone B/ใต้ตึกจุฬาภรณ์/ตึกคณะเศรษฐศาสตร์/ตึกคณะสารสนเทศฯ รวมพื้นที่ 6,000 ตร.ม. ด้วยโดรน โดย ผศ.ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ และทีมงานคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร วันที่ 18,20 พฤษภาคม 2564 ทำการฆ่าเชื้อในศูนย์กีฬาฯ Zone A ด้วยหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อระบบ UV โดย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้วันที่ 19 พฤษภาคม 2654 กิจกรรม Big Cleaning Day MAEJO Green Heart Smart University  พร้อมกันทุกพื้นที่ (รวมแม่โจ้-แพร่ฯ และ แม่โจ้ - ชุมพร) บุคลากรทุกคนร่วมกันทำความสะอาดจุดพื้นผิวสัมผัสบ่อย ด้วยผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อซิลเวอร์นาโน ในหน่วยงานที่สังกัดวันที 21 พฤษภาคม  2564 ทำความสะอาดฉีดพ่นซิลเวอร์นาโน บริเวณ Zone A อีกครั้ง โดยทีมงานฟาร์มมหาวิทยาลัย และทีมงานอำเภอสันทราย ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day MAEJO Green Heart Smart University ในหน่วยงานของท่านโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล    ทองมา อธิการบดีเป็นประธาน พร้อมด้วยนายอำเภอสันทราย สาธารณสุขอำเภอ ทีมงาน รพ.สันทราย และ สภ.แม่โจ้ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและปล่อยขบวนกิจกรรม ณ อาคารแผ่พืชน์ เพื่อแยกย้ายเข้าทำความสะอาด ทุกคณะ/ทุกสำนัก/ทุกส่วนงาน ให้ทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่ปลอดภัย พัฒนามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว ทั้งนี้ ดำเนินกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างเคร่งครัด
13 พฤษภาคม 2564     |      70
ม.แม่โจ้ ประกาศนโนบาย NO GIFT POLICY ซื่อสัตย์ โปร่งใส ต่อต้านทุจริต
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย  รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล  ทองมา  อธิการบดี ประกาศนโยบาย ต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ ด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คือ ไม่รับ ไม่เรียกร้อง ไม่ละเลยไม่รับ ...บุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต้องไม่รับหรือให้ของขวัญ ของที่ระลึก สิ่งของ เงินสด ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการหรือเอกชนเพื่อแลกสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้อันเป็นการชักนำให้เกิดการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของตนไม่เรียกร้อง....บุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต้องไม่เรียกร้องให้จัดหาหรือรับสินบน เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ หรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลในครอบครัวหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะอื่นใดไม่ละเลยบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำหรือพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตคอรัปชั่น ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงมหาวิทยาลัยแม่โจ้  ซื่อสัตย์ โปร่งใส ต่อต้านทุจริต โดยสามารถร้องเรียนการทุจริตโดยตรงผ่านช่องทาง   สายตรงอธิการบดี หรือ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ที่หน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ www.mju.ac.th
20 เมษายน 2564     |      84
สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ เปิด “ตลาดกลางศิษย์เก่าแม่โจ้” เป็นสื่อกลางสนับสนุนกิจการศิษย์เก่าทั่วประเทศ
สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ เปิด “ตลาดกลางศิษย์เก่าแม่โจ้” (Maejo Alumni Market Center) เพื่อเป็นสื่อกลางในการจัดจำหน่าย กระจายสินค้าบริการของศิษย์เก่าทั่วประเทศ พร้อมจัดพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564   ณ สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้  จ.เชียงใหม่ดร.สมชาย  เขียวแดง  นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้  กล่าวว่า “ทางสมาคมฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของศิษย์เก่าที่ได้กระจายทั่วอยู่ทุกภูมิภาค ประกอบอาชีพหลากหลาย มีกิจการต่างๆ มากมาย จึงได้มีโครงการ “ตลาดกลางศิษย์เก่าแม่โจ้” (Maejo Alumni Market Center) เพื่อช่วยเหลือศิษย์เก่าในการเป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์  จัดจำหน่าย กระจายสินค้า ผลิตภัณฑ์และบริการ สู่ผู้บริโภค อีกช่องทางหนึ่ง โดยจัดทำเป็น Facebook Fanpage “ตลาดกลางศิษย์เก่าแม่โจ้” สำหรับเป็นช่องทางในการสื่อสารผ่านโลกออนไลน์  อีกทั้งยังเป็นแหล่งรวมฐานข้อมูล ธุรกิจ กิจการ อาชีพของศิษย์เก่า ที่สามารถเป็นสื่อกลางในการสร้างกิจกรรมร่วมกันระหว่างสมาคมศิษย์เก่าและเครือข่ายศิษย์เก่าได้ต่อไปในอนาคต   และในวันที่ 9 เมษายน 2564 นี้ จะมีกิจกรรมเปิดตลาดอย่างเป็นทางการ มีการออกร้านจัดทำหน่ายสินค้าจากร้านค้าศิษย์เก่าที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมเปิดตลาดกลางศิษย์เก่าให้รับทราบโดยทั่วกัน”สำหรับร้านค้าที่จะมาร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้าและประชาสัมพันธ์ในพิธีเปิดตลาดมีจำนวน กว่า 30 ร้านค้า มีทั้งร้านค้าประเภทการเกษตร กล้าพันธุ์พืชผัก ผลไม้ วัสดุเกษตร  ร้านค้าจำหน่ายสินค้าและบริการ เช่น ร้านจำหน่ายเครื่องหนัง ร้านเครื่องหนังจระเข้ ให้ทุกท่านได้มาช้อป  ธุรกิจร้านอาหาร เช่น ร้านอาหารทะเลไทย ร้านแกงป่าบ้านนายก ร้านยำแม่ปิง ยำสะเด็ด 7 ย่านน้ำ ร้านชบามหาสมุทร ที่จะมาเปิดเมนูพิเศษในงานนี้ ให้ทุกท่านได้มาชิม  พร้อมชมการแสดงบินโชว์ โดยเครื่องบินเล็ก ของบริษัทเชียงใหม่แอร์สปอตขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานเปิดตลาดกลางศิษย์เก่าแม่โจ้ ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป ณ สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 5335 3140  
8 เมษายน 2564     |      272
ขอเชิญชาวแม่โจ้ ร่วมพิธีดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดี สืบสานป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2564
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  จัดพิธีดำหัวผู้อาวุโส และอธิการบดี ประจำปี 2564  ร่วมสืบสานประเพณี ปีใหม่เมือง  ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน  2564  ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย  มหาวิทยาลัยแม่โจ้พิธีดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโสของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมอบหมายให้ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินกิจกรรม  เพื่อเป็นการร่วมขอขมา  คารวะผู้อาวุโส และเป็นการสืบสานประเพณีปีใหม่เมืองของชาวล้านนา หรือประเพณีปีใหม่ไทยช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อำนวย  ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานอวยพรปีใหม่, รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้แทนกล่าวขอขมาและขอพร จากนั้นคณะผู้บริหาร นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ และผู้แทน ร่วมประเคนของดำหัวผู้อาวุโสพร้อมกัน ทั้งนี้ มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์อาวุโส และศิษย์เก่าอาวุโส  ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 09.09 น. อธิการบดีพร้อมด้วยผู้บริหาร กรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ จะร่วมพิธีสักการะสรงน้ำดำหัวเจ้าแม่โจ้-เจ้าพ่อโจ้  จากนั้น เวลา 09.30 น. เริ่มลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน ณ ประตูวิเวก (จุดที่ 1) และจะเริ่มขบวนแห่เวลา 10.00 น. นำขบวนโดยอธิการบดี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ตามด้วยขบวนของแต่ละคณะ/สำนัก โดยขบวนจะเริ่มจากประตูวิเวก ไปตามถนนด้านหลังมหาวิทยาลัย เคลื่อนไป ณ พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อประกอบพิธีดำหัวต่อไปขอเชิญชวนชาวแม่โจ้ ทั้งบุคลากร คณาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน  2564  ตั้งแต่เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมศิปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทร. 0 5387 3302
5 เมษายน 2564     |      124