ผู้ดูแลระบบ  หน้าแรก ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Facebook : Maejo University Line : @Maejouniversity Tel. 0 5387 3016

มหาวิทยาลัยแม่โจ้  จัดพิธีดำหัวผู้อาวุโส และอธิการบดี ประจำปี 2564  ร่วมสืบสานประเพณี ปีใหม่เมือง  ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน  2564  ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

พิธีดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโสของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมอบหมายให้ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินกิจกรรม  เพื่อเป็นการร่วมขอขมา  คารวะผู้อาวุโส และเป็นการสืบสานประเพณีปีใหม่เมืองของชาวล้านนา หรือประเพณีปีใหม่ไทยช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อำนวย  ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานอวยพรปีใหม่, รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้แทนกล่าวขอขมาและขอพร จากนั้นคณะผู้บริหาร นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ และผู้แทน ร่วมประเคนของดำหัวผู้อาวุโสพร้อมกัน ทั้งนี้ มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์อาวุโส และศิษย์เก่าอาวุโส  ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 09.09 น. อธิการบดีพร้อมด้วยผู้บริหาร กรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ จะร่วมพิธีสักการะสรงน้ำดำหัวเจ้าแม่โจ้-เจ้าพ่อโจ้  จากนั้น เวลา 09.30 น. เริ่มลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน ณ ประตูวิเวก (จุดที่ 1) และจะเริ่มขบวนแห่เวลา 10.00 น. นำขบวนโดยอธิการบดี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ตามด้วยขบวนของแต่ละคณะ/สำนัก โดยขบวนจะเริ่มจากประตูวิเวก ไปตามถนนด้านหลังมหาวิทยาลัย เคลื่อนไป ณ พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  เพื่อประกอบพิธีดำหัวต่อไป

ขอเชิญชวนชาวแม่โจ้ ทั้งบุคลากร คณาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน  2564  ตั้งแต่เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมศิปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทร. 0 5387 3302

ปรับปรุงข้อมูล : 5/4/2564 15:38:54     ที่มา : ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 100

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ เปิด “ตลาดกลางศิษย์เก่าแม่โจ้” เป็นสื่อกลางสนับสนุนกิจการศิษย์เก่าทั่วประเทศ
สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ เปิด “ตลาดกลางศิษย์เก่าแม่โจ้” (Maejo Alumni Market Center) เพื่อเป็นสื่อกลางในการจัดจำหน่าย กระจายสินค้าบริการของศิษย์เก่าทั่วประเทศ พร้อมจัดพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564   ณ สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้  จ.เชียงใหม่ดร.สมชาย  เขียวแดง  นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้  กล่าวว่า “ทางสมาคมฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของศิษย์เก่าที่ได้กระจายทั่วอยู่ทุกภูมิภาค ประกอบอาชีพหลากหลาย มีกิจการต่างๆ มากมาย จึงได้มีโครงการ “ตลาดกลางศิษย์เก่าแม่โจ้” (Maejo Alumni Market Center) เพื่อช่วยเหลือศิษย์เก่าในการเป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์  จัดจำหน่าย กระจายสินค้า ผลิตภัณฑ์และบริการ สู่ผู้บริโภค อีกช่องทางหนึ่ง โดยจัดทำเป็น Facebook Fanpage “ตลาดกลางศิษย์เก่าแม่โจ้” สำหรับเป็นช่องทางในการสื่อสารผ่านโลกออนไลน์  อีกทั้งยังเป็นแหล่งรวมฐานข้อมูล ธุรกิจ กิจการ อาชีพของศิษย์เก่า ที่สามารถเป็นสื่อกลางในการสร้างกิจกรรมร่วมกันระหว่างสมาคมศิษย์เก่าและเครือข่ายศิษย์เก่าได้ต่อไปในอนาคต   และในวันที่ 9 เมษายน 2564 นี้ จะมีกิจกรรมเปิดตลาดอย่างเป็นทางการ มีการออกร้านจัดทำหน่ายสินค้าจากร้านค้าศิษย์เก่าที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมเปิดตลาดกลางศิษย์เก่าให้รับทราบโดยทั่วกัน”สำหรับร้านค้าที่จะมาร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้าและประชาสัมพันธ์ในพิธีเปิดตลาดมีจำนวน กว่า 30 ร้านค้า มีทั้งร้านค้าประเภทการเกษตร กล้าพันธุ์พืชผัก ผลไม้ วัสดุเกษตร  ร้านค้าจำหน่ายสินค้าและบริการ เช่น ร้านจำหน่ายเครื่องหนัง ร้านเครื่องหนังจระเข้ ให้ทุกท่านได้มาช้อป  ธุรกิจร้านอาหาร เช่น ร้านอาหารทะเลไทย ร้านแกงป่าบ้านนายก ร้านยำแม่ปิง ยำสะเด็ด 7 ย่านน้ำ ร้านชบามหาสมุทร ที่จะมาเปิดเมนูพิเศษในงานนี้ ให้ทุกท่านได้มาชิม  พร้อมชมการแสดงบินโชว์ โดยเครื่องบินเล็ก ของบริษัทเชียงใหม่แอร์สปอตขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานเปิดตลาดกลางศิษย์เก่าแม่โจ้ ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป ณ สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 5335 3140  
8 เมษายน 2564     |      212
ขอเชิญชาวแม่โจ้ ร่วมพิธีดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดี สืบสานป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2564
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  จัดพิธีดำหัวผู้อาวุโส และอธิการบดี ประจำปี 2564  ร่วมสืบสานประเพณี ปีใหม่เมือง  ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน  2564  ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย  มหาวิทยาลัยแม่โจ้พิธีดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโสของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมอบหมายให้ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินกิจกรรม  เพื่อเป็นการร่วมขอขมา  คารวะผู้อาวุโส และเป็นการสืบสานประเพณีปีใหม่เมืองของชาวล้านนา หรือประเพณีปีใหม่ไทยช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อำนวย  ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานอวยพรปีใหม่, รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้แทนกล่าวขอขมาและขอพร จากนั้นคณะผู้บริหาร นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ และผู้แทน ร่วมประเคนของดำหัวผู้อาวุโสพร้อมกัน ทั้งนี้ มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์อาวุโส และศิษย์เก่าอาวุโส  ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 09.09 น. อธิการบดีพร้อมด้วยผู้บริหาร กรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ จะร่วมพิธีสักการะสรงน้ำดำหัวเจ้าแม่โจ้-เจ้าพ่อโจ้  จากนั้น เวลา 09.30 น. เริ่มลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน ณ ประตูวิเวก (จุดที่ 1) และจะเริ่มขบวนแห่เวลา 10.00 น. นำขบวนโดยอธิการบดี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ตามด้วยขบวนของแต่ละคณะ/สำนัก โดยขบวนจะเริ่มจากประตูวิเวก ไปตามถนนด้านหลังมหาวิทยาลัย เคลื่อนไป ณ พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อประกอบพิธีดำหัวต่อไปขอเชิญชวนชาวแม่โจ้ ทั้งบุคลากร คณาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน  2564  ตั้งแต่เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมศิปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทร. 0 5387 3302
5 เมษายน 2564     |      101
รมว.กระทรวงการอุดมศึกษาฯ เยี่ยมชมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมปาฐกถาพิเศษ “นโยบายของ อว.สู่ทิศทางของมหาวิทยาลัยในการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษา และการพัฒนาเกษตรไทย”
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก  เหล่าธรรมทัศน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มาปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “นโยบายของ อว. สู่ทิศทางของมหาวิทยาลัย ในการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษา และการพัฒนาเกษตรไทย” ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมทั้งชมผลงานวิจัยและนวัตกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย  เข้าเยี่ยมชมแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ แปลงปลูกกัญชาอินทรีย์ และร่วมชิมเมนูพิเศษเพื่อสุขภาพจากกัญชา ในวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 ณ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่  พร้อมถ่ายทอดสดทาง Facebook Fanpage มหาวิทยาลัยแม่โจ้ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการปาฐกถาพิเศษ จาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 10.30 น. ณ ห้องประชุม 101 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังได้ที่ เว็บไซต์กองกลาง  สำนักงานมหาวิทยาลัย  https://general.mju.ac.th/wtms_registerDetail.aspx?tID=347 หรือ ร่วมรับชมออนไลน์ได้ทาง  https://www.facebook.com/MaejoUniversityสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย โทร. 0 5387 3036-7
24 มีนาคม 2564     |      197
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมเป็นสมาชิก UC. (University Consortium Contract) เผยแพร่ศาสตร์เกษตรในระดับนานาชาติ
University Consortium Contract  หรือ UC เป็นเครือข่ายของสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการแบ่งปันความรู้และความเชี่ยวชาญทางวิชาการทางด้านการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติซึ่งมีมหาลัยชั้นนำที่เป็นสมาชิก  UC  หลายมหาวิทยาลัย  เช่น  Tokyo University Of Agricultural, National Taiwan  Universityมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีรากฐานทางการเกษตรที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย  ได้เปิดการเรียนสอนครั้งแรกมาตั้งแต่ พ.ศ. 2477 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กำลังจะก้าวเข้าสู่ปีที่ 87 ด้วยวิสัยทัศน์เป็น “มหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ” ได้ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติเป็นจำนวนมากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ  UC.  มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนด้านการเกษตร ซึ่งถือเป็นศาสตร์สำคัญที่เป็นหัวใจหลักของมหาวิทยาลัย ให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติกว้างขึ้น  ปัจจุบันมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีการจัดการเรียนการสอน 13 คณะ 3 วิทยาลัย ในทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ  โดยมีหลักสูตรการเรียนการสอนทางด้านการเกษตร กว่า 50 หลักสูตร  และยังมีหลักสูตรการฝึกอบรม หลักสูตร NON-Degree  หลักสูตรระยะสั้นในโครงการต่างๆ อีกหลายหลักสูตร   การเป็นร่วมเป็นสมาชิก UC. นั้น นอกจากจะเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้กับผู้ที่สนใจ ได้เข้ามาเรียนรู้ และศึกษาต่อแล้ว ยังเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับอาจารย์ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในการหาข้อมูล และแหล่งทุนการศึกษาในการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเครือข่าย เพื่อเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับนานาชาติได้อีกด้วย
22 มีนาคม 2564     |      126