ผู้ดูแลระบบ  หน้าแรก ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Facebook : Maejo University Line : @Maejouniversity Tel. 0 5387 3016

มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดกิจกรรม “แม่โจ้พัฒนามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว” Big Cleaning Day MAEJO Green Heart Smart University ทุกพื้นที่ ร่วมสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย เตรียมรับเปิดเทอม

หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในจังหวัดเชียงใหม่เริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ผู้สัมผัสเชื้อมีจำนวนลดน้อยลง จนสามารถปิดโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา  ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับชุมชน  ผู้ปกครอง นักศึกษา และบุคลากร รวมถึงเตรียมความพร้อมสำหรับเปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2564  มหาวิทยาลัยได้เตรียมทำความสะอาดศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ และพื้นที่มหาวิทยาลัยเพื่อความปลอดภัยของทุกคน ดังนี้

วันที่ 14 พฤษภาคม  2564 ทำการฉีดพ่นซิลเวอร์นาโนฆ่าเชื้อบริเวณอาคารใกล้เคียงโรงพยาบาลสนาม ได้แก่ ตึกจุฬาภรณ์, ตึกยรรยง สิทธิชัย, ตึกคณะสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อรองรับการเข้าปฏิบัติงานของบุคลากร โดย ทีมงานคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 17,19 พฤษภาคม 2564 ทำการฉีดพ่นซิลเวอร์นาโนฆ่าเชื้อในศูนย์กีฬาฯ ห้องประชุม Zone A พื้นที่ 4,000 ตร.ม., Zone B/ใต้ตึกจุฬาภรณ์/ตึกคณะเศรษฐศาสตร์/ตึกคณะสารสนเทศฯ รวมพื้นที่ 6,000 ตร.ม. ด้วยโดรน โดย ผศ.ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ และทีมงานคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

วันที่ 18,20 พฤษภาคม 2564 ทำการฆ่าเชื้อในศูนย์กีฬาฯ Zone A ด้วยหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อระบบ UV โดย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 19 พฤษภาคม 2654 กิจกรรม Big Cleaning Day MAEJO Green Heart Smart University  พร้อมกันทุกพื้นที่ (รวมแม่โจ้-แพร่ฯ และ แม่โจ้ - ชุมพร) บุคลากรทุกคนร่วมกันทำความสะอาดจุดพื้นผิวสัมผัสบ่อย ด้วยผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อซิลเวอร์นาโน ในหน่วยงานที่สังกัด

วันที 21 พฤษภาคม  2564 ทำความสะอาดฉีดพ่นซิลเวอร์นาโน บริเวณ Zone A อีกครั้ง โดยทีมงานฟาร์มมหาวิทยาลัย และทีมงานอำเภอสันทราย

ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day MAEJO Green Heart Smart University ในหน่วยงานของท่านโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล    ทองมา อธิการบดีเป็นประธาน พร้อมด้วยนายอำเภอสันทราย สาธารณสุขอำเภอ ทีมงาน รพ.สันทราย และ สภ.แม่โจ้ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและปล่อยขบวนกิจกรรม ณ อาคารแผ่พืชน์ เพื่อแยกย้ายเข้าทำความสะอาด ทุกคณะ/ทุกสำนัก/ทุกส่วนงาน ให้ทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่ปลอดภัย พัฒนามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว 

ทั้งนี้ ดำเนินกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างเคร่งครัด

ปรับปรุงข้อมูล : 13/5/2564 16:06:52     ที่มา : ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 435

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

ม.แม่โจ้ ขอเชิญ นศ.-บุคลากร ทำแบบสำรวจข้อมูลฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 เตรียมแผนเสริมให้ นศ.-บุคลากร รับวัคซีน 100 %
ตามที่รัฐบาลได้มีการปรับหลักเกณฑ์การฉีดวัคซีนโควิด-19 ใหม่ โดยเน้นที่พื้นที่ ทั้งพื้นที่สีแดงเข้ม และพื้นที่เศรษฐกิจ และจะปูพรมฉีดตั้งแต่เดือนมิถุนายน เป็นต้นไป ซึ่งให้ประชาชนลงทะเบียนจองคิวการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 หลายช่องทาง เช่น แอพพลิเคชั่นหมอพร้อม แอพพลิเคชั่นของแต่ละจังหวัด สำนักงานประกันสังคม สถานพยาบาล สาธารณสุข อสม.ใกล้บ้าน หรือช่องทางอื่นๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงวัคซีนได้เร็วที่สุด โดยการบริหารจัดการวัคซีนของแต่ละจังหวัดสำหรับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ และยังไม่ได้ดำเนินการจองวัคซีน ขอให้ท่านดำเนินการลงทะเบียนจองวัคซีนทางแอพพลิเคชั่น “ก๋ำแปงเวียง”https://wallofcm.chiangmaihealth.go.th/  โดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักในการลงทะเบียน และสำหรับท่านที่มีทะเบียนบ้านอยู่จังหวัดอื่น ๆ ลงทะเบียนได้ที่แอพพลิเคชั่นของจังหวัดนั้นๆ หรือโรงพยาบาล อสม. หน่วยงานสาธารณสุขใกล้บ้านจากคำแนะนำของแพทย์ ในกรณีที่นักศึกษาได้คิวการฉีดวัคซีนจากจังหวัดของท่านแล้ว เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด (ตามประกาศ ศบค.) ถ้าได้ฉีด Sinovac ให้รอฉีดที่จังหวัดตัวเองให้ครบทั้ง 2 เข็ม ในช่วงมิถุนายน-กรกฎาคม (ช่วงเรียนออนไลน์) จึงค่อยเดินทางมาเรียนตามปกติที่มหาวิทยาลัย  แต่หากนักศึกษาที่มีโอกาสได้ฉีด AstraZeneca เมื่อฉีดเข็มแรกที่จังหวัดตัวเองแล้วสามารถมาเรียนได้ตามกำหนดการของมหาวิทยาลัย เนื่องจากวัคซีนเข็มสองวัคซีนจะมาประมาณเดือนสิงหาคมเป็นต้นไป แพทย์จึงแนะนำว่าอาจจะมาฉีดที่เชียงใหม่ได้ ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความห่วงใยสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากร จึงขอความร่วมมือทุกท่านกรอกแบบสำรวจข้อมูลการฉีดวัคซีนป้องกันโควิค-19 ตามลิงค์  https://forms.gle/qgyVVWvjFiuHD3497   โดยจะนำข้อมูลที่ได้ประสานงานกับโรงพยาบาลเพื่อทำ White list (รายชื่อผู้ที่ทำงานหรือเรียนอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่แต่ทะเบียนบ้านอยู่จังหวัดอื่น)*ศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มหาวิทยาลัยแม่โจ้โทร. 0 5387 3017-8
14 มิถุนายน 2564     |      269
จากวันนั้นถึงวันนี้....แม่โจ้ครบ ๘๗ ปีที่ภาคภูมิ วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมภาคเหนือ
“ไม่มีพระช่วงฯ...ไม่มีแม่โจ้” หากย้อนเวลากลับไปเมื่อ ๘๗ ปี ก่อนจะเป็นมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในปัจจุบัน๑๔ สิงหาคม ๒๔๗๖ คุณพระช่วงเกษตรศิลปการ บุกเข้าดงแม่โจ้ โดยรถยนต์กระบะบรรทุก ๖ ล้อของกรมตรวจกสิกรรมมาถึงที่ว่าการอำเภอสันทราย จากนั้นยืมม้าจากนายอำเภอ พร้อมคนนำทางเดินทาง มุ่งหน้าต่อไปตามทางเกวียนใช้เวลาชั่วโมงกว่าถึงดงไม้และป่าโปร่งที่เรียกว่า “ดงแม่โจ้” มีพื้นที่ประมาณ ๘๐๐ ไร่ มีหมู่บ้านเล็กๆอยู่ชายป่าประมาณ ๑๐ หลังคาเรือน ถึงแม้ผืนดินแห่งนี้จะมีสภาพเป็นดินเลว แต่มีแหล่งน้ำเพียงพอที่สามารถปรับแก้ไขสภาพดินให้ดีขึ้นได้ ท่านจึงสร้างสถานีกสิกรรมภาคพายัพขึ้นบนผืนดินแห่งนี้ต้นเดือนเมษายน ๒๔๗๗ เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี รมต.กระทรวงธรรมการ(สมัยนั้น) มีบัญชาให้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมประจำภาคเหนือขึ้นที่  ดงแม่โจ้ ติดพื้นที่ด้านทิศใต้ของสถานีทดลองกสิกรรมภาคพายัพ แต่งตั้งให้ พระช่วงเกษตรศิลปการ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่๑๗ พฤษภาคม ๒๔๗๗ นักเรียนรุ่นแรกเดินทางมารายงานตัวครบทั้ง ๔๖ คน (ภายหลังมาอีก ๒ คน รวมเป็น ๔๘ คน)๗ มิถุนายน ๒๔๗๗  ได้เปิดการเรียนการสอนครั้งแรก  โดยคุณพระช่วงเกษตรศิลปการบิดาเกษตรแม่โจ้  ผู้บุกเบิกและก่อตั้งแม่โจ้ พร้อมทั้งจัดให้มีพิธีไหว้ครูขึ้นในวันนี้ได้เชิญข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ข้าหลวงประจำจังหวัดและธรรมการจังหวัดมาร่วมให้โอวาท ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นได้ถูกจารึกเป็นประวัติศาสตร์อันสำคัญของแม่โจ้ ถือเป็นจุดกำเนิดแม่โจ้และพัฒนามาจนถึงปัจจุบัน๘๗ ปี จากโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมภาคเหนือ  สู่...มหาวิทยาลัยแม่โจ้ในวันนี้  แม่โจ้ได้บุกเบิก ฝ่าฟัน ต่อสู้ และ เจริญเติบโต สั่งสมประสบการณ์ บันทึกประวัติศาสตร์ด้านการเกษตรของไทย ยึดมั่นไว้ซึ่งอุดมการณ์ มุ่งสู่วิสัยทัศน์การ“เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ ที่มีความเป็นเลิศทางด้านการเกษตรในระดับนานาชาติ” ด้วยปรัชญาที่แน่วแน่ “มุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิต สู่ความเป็นผู้อุดมด้วยปัญญา  อดทนสู้งานเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาของสังคมไทยที่มีการเกษตรเป็นรากฐาน” พร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่ปีที่ ๑๐๐ (จาก ๒๔๗๗ - ๒๕๗๗)  และหากจะเอ่ยถึงบัณฑิตแม่โจ้ แม้กาลเวลาจะล่วงผ่านมาหลายยุคหลายสมัย บัณฑิตแม่โจ้ก็ยังคงมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น “เป็นนักปฏิบัติที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา” ด้วยบุคลิกของผู้ที่ “เลิศน้ำใจ  วินัยดี  เชิดชูประเพณี  สามัคคี อาวุโส” ซึ่งแสดงถึงความเป็นลูกแม่โจ้มาจวบจนปัจจุบัน โดยมีบทบัญญัติแม่โจ้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติ  ด้วยความเหนียวแน่น กลมเกลียว ชาวแม่โจ้ระลึกถึงคุณแผ่นดิน แม่โจ้จึงยืนหยัดมาจนถึงวันนี้ และพร้อมที่จะก้าวต่อไปด้วยความภาคภูมิในปีนี้ ได้จัดให้มีพิธีทำบุญวันคล้ายสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม ภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๖๔ แม่โจ้ครบ ๘๗ ปีในวันจันทร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔  แต่เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัส COVID – ๑๙  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความห่วงใยต่อนักศึกษา บุคลากร และผู้มาร่วมพิธีทุกท่าน จึงได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค กำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมตามมาตรการทางสาธารณสุข เว้นระยะห่างทางกายภาพ และเน้นสุขอนามัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นสำคัญ โดยกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลา  ๐๘.๐๙ น. เป็นต้นไป จะมีพิธีบวงสรวงพระพิรุณทรงนาค นำโดยอธิการบดี นายกสมาคมศิษย์เก่า และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย  ต่อด้วยพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์คุณพระช่วงเกษตรศิลปการ โดยผู้แทนองค์กรหลัก และพิธีทำบุญทางศาสนา ณ อาคารแผ่พืชน์ จากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ (ต้นพิกุล) เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก จำนวน ๑๒ ต้น ณ ลานจอดรถ กาดแม่โจ้ ๒๔๗๗“แม่โจ้ มหาวิทยาลัยแห่งชีวิต”
4 มิถุนายน 2564     |      177
ม.แม่โจ้ ชวนแชร์ไอเดียลดโลกร้อน Show Me How to GO Green รับรางวัลถุงสุ่มรักษ์โลก
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรม  Show Me How to GO Green เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ร่วมขับเคลื่อน Green University  ในวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน  2564 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป พร้อมรับรางวัลถุงสุ่มรักษ์โลก ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย  เนื่องด้วยวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปีถือว่าเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก”เพื่อตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว ทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิต ที่มีการเกื้อหนุนซึ่งกันละกัน เป็นวงจรและวัฏจักรที่เกี่ยวข้องกันทุกระบบ สร้างเข้าใจถึงผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรม  Show Me How to GO Green ให้นักศึกษา บุคลากร และประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแชร์ไอเดียลดโลกร้อน รับของรางวัลพิเศษ พร้อมสาธิตวิธีการทำปุ๋ยหมักในครัวเรือนให้ทุกคนสามารถร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมได้ด้วยตัวเองสำหรับนักศึกษา ศิษย์เก่า ประชาชนทั่วไป ร่วมแชร์ไอเดียผ่านทาง Facebook หรือ IG พร้อมติด Hashtag #ShowMeHowToGoGreen และติดตั้งเป็นสาธารณะ(Public) ลุ้นรับรางวัล ถุงสุ่มรักษ์โลก มูลค่ากว่า 500 บาท จำนวน 50 รางวัล พร้อมจัดส่งให้ถึงบ้านสำหรับบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมสาธิตวิธีการทำปุ๋ยหมักในครัวเรือน และร่วมแชร์ไอเดียลดโลกร้อนผ่าน Clip พร้อมรับรางวัลถุงสุ่มรักษ์โลก มูลค่ากว่า 500 บาท จำนวน 50 รางวัล ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ดำเนินกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ทั้ง 2 ช่องทาง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 0 5387 3016-8 ในวันและเวลาทำการ
2 มิถุนายน 2564     |      61
ม.แม่โจ้ จัด Big Cleaning Day MAEJO Green Heart Smart University รวมพลังฆ่าเชื้อโควิด-19 ให้แม่โจ้ทุกพื้นที่ปลอดภัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดกิจกรรม “แม่โจ้พัฒนามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว” Big Cleaning Day MAEJO Green Heart Smart University ทุกพื้นที่ ร่วมสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย เตรียมรับเปิดเทอมหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในจังหวัดเชียงใหม่เริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ผู้สัมผัสเชื้อมีจำนวนลดน้อยลง จนสามารถปิดโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา  ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับชุมชน  ผู้ปกครอง นักศึกษา และบุคลากร รวมถึงเตรียมความพร้อมสำหรับเปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2564  มหาวิทยาลัยได้เตรียมทำความสะอาดศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ และพื้นที่มหาวิทยาลัยเพื่อความปลอดภัยของทุกคน ดังนี้วันที่ 14 พฤษภาคม  2564 ทำการฉีดพ่นซิลเวอร์นาโนฆ่าเชื้อบริเวณอาคารใกล้เคียงโรงพยาบาลสนาม ได้แก่ ตึกจุฬาภรณ์, ตึกยรรยง สิทธิชัย, ตึกคณะสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อรองรับการเข้าปฏิบัติงานของบุคลากร โดย ทีมงานคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีวันที่ 17,19 พฤษภาคม 2564 ทำการฉีดพ่นซิลเวอร์นาโนฆ่าเชื้อในศูนย์กีฬาฯ ห้องประชุม Zone A พื้นที่ 4,000 ตร.ม., Zone B/ใต้ตึกจุฬาภรณ์/ตึกคณะเศรษฐศาสตร์/ตึกคณะสารสนเทศฯ รวมพื้นที่ 6,000 ตร.ม. ด้วยโดรน โดย ผศ.ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ และทีมงานคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร วันที่ 18,20 พฤษภาคม 2564 ทำการฆ่าเชื้อในศูนย์กีฬาฯ Zone A ด้วยหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อระบบ UV โดย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้วันที่ 19 พฤษภาคม 2654 กิจกรรม Big Cleaning Day MAEJO Green Heart Smart University  พร้อมกันทุกพื้นที่ (รวมแม่โจ้-แพร่ฯ และ แม่โจ้ - ชุมพร) บุคลากรทุกคนร่วมกันทำความสะอาดจุดพื้นผิวสัมผัสบ่อย ด้วยผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อซิลเวอร์นาโน ในหน่วยงานที่สังกัดวันที 21 พฤษภาคม  2564 ทำความสะอาดฉีดพ่นซิลเวอร์นาโน บริเวณ Zone A อีกครั้ง โดยทีมงานฟาร์มมหาวิทยาลัย และทีมงานอำเภอสันทราย ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day MAEJO Green Heart Smart University ในหน่วยงานของท่านโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล    ทองมา อธิการบดีเป็นประธาน พร้อมด้วยนายอำเภอสันทราย สาธารณสุขอำเภอ ทีมงาน รพ.สันทราย และ สภ.แม่โจ้ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและปล่อยขบวนกิจกรรม ณ อาคารแผ่พืชน์ เพื่อแยกย้ายเข้าทำความสะอาด ทุกคณะ/ทุกสำนัก/ทุกส่วนงาน ให้ทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่ปลอดภัย พัฒนามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว ทั้งนี้ ดำเนินกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างเคร่งครัด
13 พฤษภาคม 2564     |      436