ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมบริการสายด่วนแม่โจ้ 0 5387 3003 ตลอด 24 ชม.

ปรับปรุงข้อมูล : 18/10/2562 11:34:40     ที่มา : ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 200

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

อุบัติเหตุ รถเสีย โจรกรรม น้ำไม่ไหล ไฟดับ ลิฟต์ค้าง ต้นไม้ล้ม ฯลฯ....เกิดเหตุฉุกเฉินในเขตมหาวิทยาลัยแม่โจ้ แจ้งสายด่วนแม่โจ้ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินและการรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้  สังกัดงานรักษาความปลอดภัย  กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานตั้งอยู่บริเวณ ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มีเจ้าหน้าที่พร้อมรับแจ้งเหตุฉุกเฉินให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวก  มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกว่า 60 นายทำหน้าที่สอดส่องดูแลความปลอดภัยตามจุดต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ตลอด 24 ชั่วโมง

หากพบเห็นเหตุด่วน  เหตุฉุกเฉินในเขตมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เช่น  อุบัติเหตุ น้ำไม่ไหล ไฟดับ ลิฟต์ค้าง โจรกรรม ฯลฯ สามารถโทรศัพท์แจ้ง สายด่วนแม่โจ้ หมายเลข 0 5387 3003 หรือแจ้งเหตุกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยใกล้ตัวท่าน ได้ตลอด 24 ชม. ทางศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินและการรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ยินดีให้บริการให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวก ร่วมสร้างความอุ่นใจ ความปลอดภัยให้กับชาวแม่โจ้ทุกคน

ข่าวล่าสุด