ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัย

หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้
Tel. 053 873 019, 08 6194 4797 , E-mail Kanokwan@mju.ac.th
นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ
Tel. 053 873 018, 09 7936 2389 , E-mail suchittr@mju.ac.th
นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ
Tel. 053 873 039, 08 9434 3325 , E-mail mjufm95.5@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
Tel. 053 873 038, 08 5219 7190 , E-mail puangpayorm@mju.ac.th
นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ
Tel. 053 873 017, 08 9813 5956 , E-mail namthip_pp@mju.ac.th
นักประชาสัมพันธ์
Tel. 053 873 039, 09 4965 2650 , E-mail veerayut@mju.ac.th
นักประชาสัมพันธ์
Tel. 053 873 039, 08 1911 1121 , E-mail prapaporn@mju.ac.th
นักประชาสัมพันธ์
Tel. 053 873 038, 09 0892 8269 , E-mail satit_h@mju.ac.th
นักประชาสัมพันธ์
Tel. 053 873 018, 08 9430 9810 , E-mail baramet_dp@mju.ac.th
นักประชาสัมพันธ์
Tel. 053 873 016, 08 3203 6607 , E-mail supansa_pa@mju.ac.th
นักประชาสัมพันธ์
Tel. 053 873 017, 08 8142 4887 , E-mail supong_fr@mju.ac.th