มั่นใจหรือไม่?....ว่าคุณปลอดภัยจากสารตกค้างในเลือด!! ขอเชิญตรวจหาสารตกค้างในเลือด...ฟรี 31 ต.ค.นี้ ที่กาดแม่โจ้ 2477

ปรับปรุงข้อมูล : 28/10/2562 10:27:18     ที่มา : ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 147

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ร่วมกับ โรงพยาบาลสันทราย  ให้บริการตรวจหาสารตกค้างในเลือด...ฟรี ในวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม  2562 ตั้งแต่เวลา  08.30  - 12.00 น.  ณ กาดแม่โจ้ 2477 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

“กาดแม่โจ้ 2477” ได้เริ่มเปิดตลาดมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2560  เป็นตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย ส่งตรงจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทั้งหมดปลอดภัย ไร้สารเคมีตกค้าง ดีต่อสุขภาพของผู้บริโภค เปิดให้บริการเป็นประจำทุกวันพฤหัส-ศุกร์ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

กิจกรรมตรวจหาสารตกค้างในเลือดครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักด้านสุขภาพของผู้ใช้บริการกาดแม่โจ้ 2477 ประเมินและเฝ้าระวังสุขภาพผู้ที่มีภาวะเสี่ยงจากการบริโภคอาหารในชีวิตประจำวัน มีแนวทางในการรักษาพยาบาลและปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ทันท่วงที  โดยได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลสันทรายจัดบุคลากรทางการแพทย์มาดำเนินการตรวจหาสารตกค้างในเลือดให้กับผู้ใช้บริการกาดแม่โจ้ 2477  รวมถึงมีการให้ความรู้  สร้างความเข้าใจให้คำแนะนำให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้มีภาวะเสี่ยง  ซึ่งหลังจากทราบผลการตรวจในครั้งนี้แล้ว จะมีการตรวจประเมินให้กับผู้ที่มีภาวะเสี่ยงอีกครั้งภายในเดือนธันวาคม 2562  โดยคาดหวังว่า ผู้ใช้บริการกาดแม่โจ้ 2477 จะปลอดภัยจากสารเคมีตกค้างในเลือด 100%

ขอเชิญทุกท่านมาตรวจเลือดฟรี....พร้อมชิม ช้อป ใช้ สินค้าเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ ดีต่อสุขภาพ  ณ  กาดแม่โจ้ 2477 มหาวิทยาลัยแม่โจ้  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย โทร. 0 5387 5700-1

ข่าวล่าสุด