ม.แม่โจ้ จัดประเพณีตานหลัวหิงไฟพระเจ้า ถวายเป็นพุทธบูชา-สืบสานประเพณีล้านนา

ปรับปรุงข้อมูล : 3/1/2563 12:00:58     ที่มา : ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 259

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดโครงการประเพณีทานหลัวหิงไฟพระเจ้า เพื่อเป็นพุทธบูชา และสืบสานประเพณีล้านนา ในวันพฤหัสบดีที่ ๙  มกราคม  ๒๕๖๓  เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ อาคารพุทธมิ่งมงคล มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประเพณีทานหลัวหิงไฟพระเจ้าเป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวล้านนาเพื่อเป็นพุทธบูชา โดยมีความเชื่อว่าช่วงเดือน ๔ เหนือ หรือประมาณปลายเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เป็นงานบุญใหญ่ของชาวล้านนามักจะมีการถวายทานข้าวใหม่ ทานขันข้าวไปให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วและหิงหลัวไฟพระเจ้า ซึ่งเวลานั้นเป็นฤดูหนาวอากาศหนาวเย็น ชาวบ้านเชื่อว่าพระพุทธรูปก็มีความรู้สึกหนาวเย็นเช่นเดียวกัน จึงนำฟืน(หลัว) มาจุดผิงไฟให้แก่พระพุทธรูปได้คลายความหนาวเย็นและมีการฟังธรรมเทศนาธรรม   งานอนุรักสืบสานศิลปวัฒนธรรม กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เห็นถึงความสำคัญของประเพณีดังกล่าว จึงได้จัดโครงการขึ้นเพื่อให้บุคลากร นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจถึงประเพณีอันดีงาม อีกทั้งยังเป็นการบริการวิชาการในด้านประเพณีวัฒนธรรมล้านนาแก่ผู้สนใจ ร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณีสำคัญของล้านนาไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลา

ในพิธีจะมีการจุดประทีปแขวนโคมบูชาพระรัตนตรัย บูชาพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย พระศิลานาคน้อย รับฟังพระธรรมเทศนา “อานิสงส์ตานหลัวหิงไฟพระเจ้า” ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม

ขอเชิญชาวแม่โจ้ และพุทธศาสนิกชนรับอานิสงส์ของบุญใหญ่ ร่วมสืบฮีต สานฮอย ประเพณีตานหลัวหิงไฟพระเจ้า ณ อาคารพุทธมิ่งมงคล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๘๗ ๓๓๐๑

---------------------------------------------------

ฝ่ายสื่อสารองค์กร  สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ // รายงาน

ข่าวล่าสุด