ผู้บริหาร ม.แม่โจ้ เตรียมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2563

ปรับปรุงข้อมูล : 29/7/2563 11:00:45     ที่มา : ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 67

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยลัยแม่โจ้ จัดโครงการผู้บริหารพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา 2563  ให้ผู้ปกครองรับทราบแนวคิด นโยบายมหาวิทยลัย สร้างความเข้าใจการใช้ชีวิตของนักศึกษา  ในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม  2563  เวลา 09.00 -12.00 น.ณ  ห้อง 80-201  อาคารเรียนรวมแม่โจ้ 80 ปี   มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

โครงการ ผู้บริหารพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ จัดขึ้น เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบแนวคิดและนโยบายมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษา รับทราบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเรียนการสอน  การบริการ สวัสดิการและการใช้ชีวิตของนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย  และที่สำคัญคือ เกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน  กยศ. ที่จะช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง เพื่อผู้ปกครองจะรู้สึกอบอุ่นใจ ที่ไว้วางใจให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้เป็นบ้านหลังที่สองในการส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาต่อ

 

ผู้ปกครองที่เข้าร่วมโครงการจะได้พบปะกับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ที่มาร่วมต้อนรับและรับฟังการเสวนา “ชีวิตนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยแม่โจ้” นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล  ทองมา อธิการบดี, รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ รักษาการแทนรองอธิการบดี, นายสุกิจ  ติดชัย  รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี และรับฟังรายละเอียด  “กองทุน กยศ. : หลักเกณฑ์และวิธีการกู้ยืม และสิ่งที่ผู้ปกครองควรทราบ” โดย นายชัยณรงค์  กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พร้อมทั้งเปิดให้ผู้ปกครองได้ซักถามในทุกๆ เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันโรคระบาด ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด คือ สวมหน้ากากอนามัย ตรวจวัดอุณหภูมิ  ล้างมือเจลแอลกอฮอล์  เว้นระยะห่าง และหากผู้ปกครองท่านใดที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม สามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live หน้าเพจมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเพจ กยศ.มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้  โทร.0 5387 3189 ในวันและเวลาทำการ

ข่าวล่าสุด