ม.แม่โจ้ ได้คะแนนเต็มด้าน Policy 100 % ครองอันดับ 2 ของประเทศ มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 2563  (SCD Ranking 2020)

ปรับปรุงข้อมูล : 7/1/2564 14:41:51     ที่มา : ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 127

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563  มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย รายงานผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน -Sustainable Community Development University Rankings 2020 (SCD Ranking 2020) ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 2 ของประเทศ โดยได้รับคะแนนด้านนโยบายการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์

 

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (SCDUR) เป็นการจัดอันดับที่จัดทำโดยมูลนิธิเพื่อการส่งเสริมกระทรวงมหาวิทยาลัย (UFPMUA) ประเทศไทย การจัดอันดับแสดงให้เห็นถึงการเปรียบเทียบมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกจาก 11 ตัวชี้วัดที่กระจายอยู่ใน 7 ด้าน ได้แก่ นโยบายการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน, หลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน, บริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน, การหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน, การวิจัยการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน, ศิษย์เก่าที่ทำงานในชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนและรางวัลด้านการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ประจำปี 2563  Sustainable Community Development University Rankings 2020   มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับที่ 2 ของประเทศ โดยมีคะแนนแต่ละด้านดังนี้     1.) ด้าน นโยบายการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ร้อยละ 100   2.) ด้านการวิจัยการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน  ร้อยละ 95   3.)รางวัลในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ร้อยละ 65      4.) ด้านการหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน  ร้อยละ 50.38   5.) ด้านศิษย์เก่าที่ทำงานในชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ร้อยละ 30   6.) ด้านบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ร้อยละ 28.49   และ 7.) ด้านหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ร้อยละ 12

 

**อ้างอิงจาก http://www.scdrankings.in.th/rep_score.htm

ข่าวล่าสุด