ผู้ดูแลระบบ  หน้าแรก ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Facebook : Maejo University Line : @Maejouniversity Tel. 0 5387 3016

หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้
นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ