ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
MJU Corporate Communication Center
มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดปัจฉิมนิเทศและตลาดนัดแรงงาน เตรียมพร้อมให้นักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและตลาดนัดแรงงาน เตรียมพร้อมให้นักศึกษาก่อนจบ มีอาชีพรองรับ พร้อมแข่งขันในตลาดแรงงานยุคไทยแลนด์ 4.0  ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม  2560  ตั้งแต่เวลา 08.00- 16.00 น. ณ  ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้นางสาวสิรวีธ์  อินจินดา  ผู้อำนวยการกองแนะแนว  และศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แจ้งว่า  “การจัดโครงการในครั้งนี้ เป็นการเตรียมพร้อมให้กับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา เพื่อได้รับฟังปัจฉิมโอวาทจากอธิการบดี สามารถสร้างแรงบันดาลใจ และมีแนวทางในการวางแผนอนาคตหลังสำเร็จการศึกษา โดยเราได้ประสานสถานประกอบการ และบริษัท ห้างร้านต่างๆ มาจัดนิทรรศการ และรับสมัครงานให้ถึงที่ อีกทั้งยังมีการจัดแนะแนวให้คำปรึกษาด้านการศึกษาต่อสำหรับในระดับที่สูงขึ้นอีกด้วย รวมถึงการจัดสาธิตอาชีพอิสระต่างๆ คาดว่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วมงานเกือบ 500 คน  งานนี้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ อยากให้ผู้ที่สนใจมาร่วมงานกันเยอะค่ะ”กิจกรรมจัดทั้งวัน ซึ่งจะมีพิธีเปิดโครงการในวันพุธที่  22 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร  ยศราช  อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งให้ปัจฉิมโอวาทแก่นักศึกษา หัวข้อ “ชีวิต  อนาคต กับความสำเร็จ”  จากนั้นจะเป็นการการแสดง และกิจกรรมแนะนำสถานประกอบการ/หน่วยงาน ต่างๆ ที่เข้าร่วมงาน จำนวนมากกว่า 30 บริษัท เช่น  เครือเจริญโภคภัณฑ์ , เครือเบทาโกร, บริษัท ซันสวีท จำกัด  job bkk   การสาธิตอาชีพอิสระ ได้แก่  การประดิษฐ์จากใบตอง  การประดิษฐ์จากกระดาษ  การแกะสลัก  การทำขนม ฯลฯ  และการแนะแนวศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ ตลอดทั้ง 2 วันขอเชิญนักศึกษา ชั้นปีที่ 3-5  และท่านที่สนใจเข้าร่วมงานได้ฟรี  ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ระหว่างวันที่  22- 23 มีนาคม 2560 นี้ ณ  ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 5387 3186-๗
22 มีนาคม 2560     |      800
ทั้งหมด 1 หน้า